Bohoslužby

Naše bohoslužby – zhromaždenia

Miestom našich zhromaždení je DOM KRESŤANSKÉHO ZBORU na Podzámskej ulici 17 v Nitre. V nich uctievame Pána Boha, zvestujeme evanjelium, čítame a vykladáme Božie slovo z Biblie a v modlitbách prinášame svoje vďaky aj prosby Bohu.

Pravidelné bohoslužby
sú v nasledujúcich dňoch a hodinách :

NEDEĽA

9:30 Večera Pánova (Pamiatka Pána Ježiša)
16:00 Nedeľné poobedné zhromaždenie
16:00 Detská besiedka (počas školského roka)

UTOROK

18:30 Výklad Biblie a spoločné modlitby