Poďakovanie za úrody

V neďelu 13.10. 2019 o 16:00 sa v našom zborovom dome uskutoční slávnostné zhromaždenie, kde chceme slovom i piesňami poďakovať Bohu za dary, ktoré nám bohate dáva.

Srdečne vás pozývame!

Blahoslavený, koho si vyvolíš, komu dovolíš prísť k tebe, aby prebýval na tvojich nádvoriach. Nasýťme sa dobrotou tvojho domu, svätosťou tvojho chrámu.
Žalm 65;5

Bohoslužby

NEDEĽA

9:30 Večera Pánova (Pamiatka Pána Ježiša)
16:00 Nedeľné poobedné zhromaždenie
16:00 Detská besiedka (počas školského roka)

UTOROK

18:30 Výklad Biblie a spoločné modlitby