Zhromaždenia v zborovom dome

Po dlhšom čase sa z Božej milosti môžeme stretať v zborovom dome. Zhromaždenia bývajú v pravidelnom čase, tak ako je uvedené tu na webe.

Radi by sme poprosili každého o dodržiavanie hygienických pravidiel.

V priestoroch zborového domu je povinné nosiť ochranné rúško, použiť dezinfekciu pripravenú pri vstupe a vyhýbať sa priamemu fyzickému kontaktu.

Bohoslužby

NEDEĽA

9:30 Večera Pánova (Pamiatka Pána Ježiša)
16:00 Nedeľné poobedné zhromaždenie
16:00 Detská besiedka (počas školského roka)

UTOROK

18:30 Výklad Biblie a spoločné modlitby