Bohoslužby v čase pandémie

Z dôvodu preventívnych opatrení, zavedených kôli pandémii koronavírusu sa zhromaždenia v zborovom dome nekonajú až do odvolania.

Naše zhromaždenia však pokračujú prostredníctvom skype konferencie (vysielanej aj prostredníctvom youtube) každú nedeľu a utorok v rovnakých časoch, ako pôvodne (viď nižšie). Srdečne ste pozvaní k modlitbám, Božiemu slovu a k zdielaniu sa vo viere. V prípade, že by ste sa chceli zapojiť môžete nás kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára

Bohoslužby

NEDEĽA

9:30 Večera Pánova (Pamiatka Pána Ježiša)
16:00 Nedeľné poobedné zhromaždenie
16:00 Detská besiedka (počas školského roka)

UTOROK

18:30 Výklad Biblie a spoločné modlitby