Zhromaždenia počas sviatkov

1. Sviatok vianočný 25.12. (utorok):

  • 9:30 zhromaždenie
  • 16:00 vianočný program

Nedeľa 30.12. :

  • 9:30
  • 16:00

Záver roka 31.12. (pondelok)

  • 17:00

Nový Rok 1.1. 2019 (utorok)

  • 9:30

zhromaždenia počas sviatkov

Bohoslužby

NEDEĽA

9:30 Večera Pánova (Pamiatka Pána Ježiša)
16:00 Nedeľné poobedné zhromaždenie
16:00 Detská besiedka (počas školského roka)

UTOROK

18:30 Výklad Biblie a spoločné modlitby