Nahrávky z Vianoc 2018

Na stránku do sekcie médiá boli pridané nahrávky z vianočných zhromaždení.

Bohoslužby

NEDEĽA

9:30 Večera Pánova (Pamiatka Pána Ježiša)
16:00 Nedeľné poobedné zhromaždenie
16:00 Detská besiedka (počas školského roka)

UTOROK

18:30 Výklad Biblie a spoločné modlitby