Aliančný modlitebný týždeň 12.1. – 19.1 2020

Téma: Na ceste domov: Ako cestovať bezpečne

 

Nedeľa 12.1. 16:00

  • Z chlieva do domu otca: Príbeh človeka, ktorý sa stratil v živote (Lukáš 15: 11-32)
  • Z väzenia do neba: apoštol sa cíti „doma“ (Filipänom 1: 21-24)

Utorok 14.1. 18:30

  • Od okraja priepasti do náručia pastiera: stratená ovca (Lukáš 15: 1-7)
  • od bohatstva k šťastiu: výberca daní nájde skutočné bohatstvo (Lukáš 19.1-10)

Piatok 17.1.  18:30

  • Od hľadania vody po nájdenie nekonečnej fontány: objav Samaritánky (Ján 4: 1-26)
  • Z úteku do návratu: Jakob nájde svoj skutočný domov (Genesis 32: 22-32)

Nedeľa 19.1.  16:00

  • Lekcia o volovi a oslovi: aj zvieratá vedia, komu patria. (Izaiáš 1: 1-3)
  • Konečne doma. (Zjavenie 21: 1-4)

Bohoslužby

NEDEĽA

9:30 Večera Pánova (Pamiatka Pána Ježiša)
16:00 Nedeľné poobedné zhromaždenie
16:00 Detská besiedka (počas školského roka)

UTOROK

18:30 Výklad Biblie a spoločné modlitby